خانه » خط تولید ظروف پلاستیکی

خط تولید ظروف پلاستیکی

اکسترودر ورق پلاستیکی
این ماشین به عنوان یک ماشین شکلگیری واردات برای تولید ورقهایی مختلف که شامل ورق PP، PS، ABS، PET، PE ، و غیره است زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین شکلگیری پلاستیکی

ماشین شکلگیری پلاستیکی

ماشین تشکیل دهنده خلا
این ماشین دارای سیستم الکتریکی و الکترومکانیکی است و برای تولید ظروف بسته بندی پلاستیی که مواد خام آن ورق پلاستیکی BOPS است در عرصه غذا و دوا زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این ظروف شامل ظروف شیرینی پزی ، ظروف غذا سریع، شیشه نوشیدنی سرد، بسته بندی میوه ها و سبزیجات،ظروف غذای یخ بسته ، بسته بندی دوا ، بسته محصولات بهداشتی و وسایل پزشکی و غیره است.